Posted on

Fakturaservice på olika nivåer

Det är mycket vanligt att företag använder sig av olika fakturatjänster. Det är allt från enklare hantering och bevakning av fakturorna till olika tjänster inom factoring. Allt beror på vilket behov som finns gällande minskad administration – men även vilket kunderlag som finns.

Första steget är fakturaprogrammen
Ytterst få företagare skriver sina fakturor för hand eller i Excel som förr i tiden. Man har faktureringsprogram som gör att fakturorna automatiskt får löpnummer och lätt kan hittas genom att man söker på kund, fakturanummer eller belopp.
De flesta av dessa program har även en kontroll som visar när en faktura har förfallit. Därmed behöver man inte själv ha kontroll på detta.

Andra steget är fakturaprogram med inbetalningskoll
Nästa steg är att använda sig av faktureringsprogram som har kontroll på inbetalningar som sker. När kunden betalar fakturan sker detta till ett specifikt pg/bg-nummer vilket gör att faktureringsprogrammet noterar att betalningen skett. Därmed har man förenklat fakturahanteringen något mer eftersom man själv inte behöver bocka av ingående betalningar.
Denna tjänst kallas ofta för fakturaservice eller fakturahantering och har sällan någon fast avgift. Det brukar däremot kosta 5 – 10 kr per faktura som skickas. Men det sparar så mycket tid att många företagare gärna väljer detta alternativ.

Tredje steget är factoring
Med factoring ges samma service som med fakturaservice som benämns ovan. Men här tillkommer det även ett par andra fördelar.
Factoring är ett samlingsbegrepp för flera tjänster där alla handlar fakturafinansiering. De två vanligaste tjänsterna inom factoring är fakturaköp och fakturabelåning.
• Likviditeten
Första fördelen är att factoring innebär en bättre likviditet. Tjänsten innebär nämligen att det finansbolag som har denna tjänst betalar ut pengar för fakturan i förskott till dig som använder fakturaköp.
Fakturaunderlaget skickas till finansbolaget, de betalar ut 50 – 99 % till företaget, varpå de skickar fakturan till kunden. Hur mycket som betalas ut beror främst på om man väljer fakturabelåning eller fakturaköp. Det som primärt skiljer är vem som äger fakturorna. Vid belåning har man kvar ägandet medan vid fakturaköp säljs dem. På detta sätt får man alltså tillgängliga medel långt innan kunden behöver betala fakturan.
• Säkerheten
Factoring anses generellt öka betalningsviljan hos kunderna. Det är helt enkelt större påtryckning när en faktura blir levererad av ett finansbolag som inte drar sig för att gå till inkasso mot om en mindre enskild näringsidkare ska driva in skulden.
För de som vill ha extra hög säkerhet bör fakturaköp utan regress väljas. I detta fall köper finansbolagen fakturorna och tar över hela den kreditrisk som dessa innebär. Skulle kunden, trots påtryckningar, inte betala är det finansbolaget som tar denna förlust.
Detta kan jämföras mot andra tjänster inom factoring där risken ligger kvar hos företaget som använder tjänsten. Inom fakturabelåning äger företaget alltid fakturorna och har full kreditrisk. Vid fakturaköp med regress kommer dessa återsäljas från finansbolaget om kunden inte betalar dem. Detta alltså efter påminnelser och krav.
Det går alltså att få service och hjälp med fakturahantering på flera olika nivåer. De frågor man får ställa sig är vilken administrativ hjälp som önskas, om det finns behov av förbättrad likviditet samt vem som ska ta kreditrisken.