Posted on

Tre aktörer som ska rekrytera fakturaskulder

För att få in obetalda skulder kan både inkassoföretag och Kronofogden användas. För att undvika att få kunder som inte betalar kan factoringbolag anlitas. Här visas skillnaderna.

Inkasso
Inkassoföretag hjälper främst företag att driva in skulder. Det vanligaste är att företagen först skickar påminnelse och betalas inte skulden då används ett inkassoföretag. Inkassoföretagen är väl insatta i vilka rättigheter och skyldigheter som parterna har och kan därmed tydligt ställa krav på den som är skyldig pengar.

När ett inkassokrav skapas uppkommer en kostnad på maximalt 180 kr. Denna kostnad kan inkassoföretaget lägga på kunden. De kan även hitta återbetalningslösningar som kunden kan hantera. För denna lösning betalas en viss avgift.

Kronofogden
Kronofogdens uppdrag är att genomföra indrivningar av skulder. En myndighet som agerar utifrån domar från domstolar eller andra lagliga bevis för att skulden finns. De kan driva in skulden genom exempelvis löneutmätning eller utmätning av egendom.

Kronofogden är ”sista” vägen för att få in en skuld. De flesta skulder återbetalas efter påtryckning av inkasso just eftersom det är så negativt att få en skuld hos Kronofogden. Utöver extrakostnader skapas betalningsanmärkningar hos kreditupplysningsföretagen.

Factoringbolag
Inkasso och Kronofogden är två vägar när fakturorna inte blivit betalda. Dessa två vägar är påtryckningsvägar men innebär ändå inte med säkerhet i Stockholm att man får betalt. Ett exempel kan vara att företaget som fakturerats har gått i konkurs och att konkursförvaltaren gör rekrytering i företag tar hand om ekonomin.
En preventiv åtgärd för att undvika denna situation är att factoring användas. Tjänsten används ofta av företag som vill förbättra likviditeten och kassaflödet men en fördel är även att man kan undvika hela kreditrisken på de fakturor som säljs.

Factoring är att belåna eller sälja fakturor. När detta sker utan regress innebär det att man undviker den kreditrisk som uppstår när fakturering sker.

1. Factoring väljs
Du väljer själv när factoring ska ske och när fakturor inte ska säljas. Det finns alltså inte något tvång på att alla fakturor måste säljas när man använder sig av factoring.
2. Utan regress
Det finns finansbolag som låter kunden avgöra om fakturan ska säljas med eller utan regress. Däremot kan de självklart inte köpa alla fakturor utan regress då detta skapar högre kreditrisk för dem.
3. Om inte kunden betalar
Om inte kunden betalar fakturabeloppet till finansbolaget så påverkar det inte ditt företag. I slutändan blir det detta finansbolag som tar hela den kreditförlust som eventuellt uppstår. De kan därmed själv välja om de ska driva ärendet till Kronofogden eller om de anser att det inte är värt det.