Posted on

Förklaring av gridmall

Inom tryckeri så pratar man ofta om en gridmall men vad är det egentligen och hur använder man sig av en? Här ska du få en förklaring som sedan kan underlätta ditt arbete med det dokument som du ska trycka hos ett tryckeri.

Vad är det?
På tryckeri så arbetar man alltid med layoutmallar och då förekommer termen gridmall också vanligtvis. På tryckeri arbetar man med ett program som heter InDesign och detta programmet innehåller och är gjort av många olika gridmallar. Det betyder mer i enkelhet att programmet har rutnät och stödlinjer som man kan använda sig av så det blir ett snyggare resultat. Helt beroende på vad ditt tryckeri ska trycka åt dig för tryckprodukt så kan man välja att använda sig av olika rutnät som stödjer just den tryckprodukt som du ska arbeta med, broschyr, affisch, flygblad och så vidare.

Ett stödsystem
För att du ska kunna lämna in ett snyggt dokument till ditt tryckeri eller om det är så att ett tryckeri ska skapa dokumentet så kan man i InDesign använda sig av detta stödsystem för att få placeringarna på rätt plats i förhållande till varandra. Det blir bekvämt för ögat att titta på när det väl är tryckt, en fin layout drar till sin många fler ögon än en rörig.

När du eller ditt tryckeri jobbar med det här stödsystemet så kommer dina tryckprodukter alltid få samma snygga layout och alltid få rätt storlek på loggan, texten, bilderna, profilkläder och tryck. Om du till exempel hade jobbat i Word så får man gissa sig lite fram varje gång man skapar ett nytt dokument men på detta sättet blir det alltid samma snygga.

Om du vill så kan ditt tryckeri säkerligen hjälpa dig att instruera dig lite i InDesign, annars finns det många olika instruktioner och videos på hur du gör.

A-format
Då du eller ditt tryckeri jobbar med det här rutsystemet så jobbar man alltid med något som kallas för A-format och det används alltid som bas i din gridmall. Ett A-format fungerar så att det garanterar att ditt resultat blir som du ville varje gång. Om man använder sig av ett annat format som så klart också är möjligt så kan du riskera att din grafiska form blir precis så som förra gången du lämnade in ditt material till ditt tryckeri. När du använder dig av A-formatets gridmall så är man också miljömedveten och ekonomisk då det gäller användandet av papper. Om du istället skulle använda dig av ett format som är till exempel en kvadrat så betyder det en hel del pappersspill för varje tryckprodukt.
Rutnätet kommer självklart inte att synas när ditt tryckeri är färdig med dina trycksaker då det bara är i programmets verktyg. Du kan förhandsgranska bilden om du vill se hur det kommer att se ut utan rutnätet.