Posted on Leave a comment

Vanliga orsaker till fuktskada i badrum 

Badrummet är på grund av den fuktiga miljön ett extra utsatt utrymme för fuktskador. Vatten spolas dagligen i badrummet och ibland blir vatten liggande på golvet eller kondens samlad på väggarna. Denna konstanta fukt kan på lång sikt orsaka allvarliga och kostsamma fuktskador, framförallt om det handlar om brister i tidigare renovering. Det finns dock många orsaker som kan ligga bakom en fuktskada i badrummet, vilka kan vara bra att hålla ett extra öga på. 

Orsaker 

En fuktskada kan uppkomma på olika platser och problemområden i ett badrum. Att hålla extra uppsikt över dessa områden kan göra det enklare att upptäcka fuktproblem i god tid och åtgärda problemet innan det orsakar mer problem.  read more